16 de gener de 2009

fragment 167 - dies de bauxa nostradaEn tan sols 3 dies de diferència, com passa cada any des de temps immemorial, Mallorca (i la resta d'Illes), queda presa pel foc dels foguerons, per les ximbombades, pel ball de bot, per les carrosses, gegants i caparrots, dimonis...en definitiva, de festa popular i tradicional.
Avui, revetlla de Sant Antoni, hi ha foguerons a bona part dels pobles de Mallorca i alguns a Ciutat, tot i que no n'és tradició. La celebració més anomenada és la de Sa Pobla, però no es poden desmerèixer d'altres com són les d'Artà, Pollença o Manacor.
Una de les característiques de la festa són les gloses, que és del que ara us volia deixar constància. La temàtica és molt variada, però s'aprofita per fer crítica política anual, per reivindicar i com no, les de tota la vida on cal destacar les gloses 'coentes o picants', que, com sempre, solen ser les més divertides i atrevides.
Aquí en teniu una mostra.

MALA PUTA PEIXETERA
M'HAS VENUT ES PEIX PUDENT
SI NO EM TORNES SA PESSETA
TE DURÉ A S'AJUNTAMENT

SA CADIRA PLEGADISSA
QUE TE VAREN REGALAR
LA VARES 'VER DE GUANYAR
D'ESQUENA DINS SA PAÏSSA


SES PORRASSES FAN AUBONS
I ETS AUBONS FAN CARAMUXES
AL·LOTA EIXANCA SES CUIXES
QUE M'ESCLAFES ES COIONS

De sa pell des sogre
n'hem fet camaiots
recorantaputes
que n'heu fet de pocs.

Remil i una punyeta
Va dir madó Galindó
Quan se sentí es gorrió
Per devers sa castanyeta

Maria Santissimeta
Sant Josep escagassat
un pardal ben abrinat
que sigui llarg i gruixat
eixampla una poma estreta

S'ho agafava amb paciència
Li feia d'agenollat
I es temps que feia es pecat
Complia sa penitència

Damunt es coll de Morell
S'hi fan carabasses blanques
Maria eixanca ses anques
Que t'hi enfonyaré es siurell

Jo tenc un fabiolet
Que té forat i no sona
I en sentir olor de dona
S'empina i s'aixeca dret