10 de juliol de 2009

fragment 246 - jeroglífic / enigma

DEU MILIONS


SETANTA-DOS MIL


SIS


(TRES)


*apte per a cervells privilegiats; és a dir, afectats.