4 de juliol de 2009

fragment 243 - jo diria 'cine'
Jo diria 'cine' si tengués abril,

jo diria 'amor' si tengués es ossos,
jo diria 'cossos', jo diria 'moixos',
jo diria 'Klimt', jo diria 'Pollock'.
Només una cosa important:
t'estim com un loco i m'aguant.
Jo diria 'no' perquè tenc un dubte,
jo diria 'fàcil' perquè és molt difícil,
jo diria 'míssil', jo diria 'London',
jo diria 'Helsinky', jo diria 'Boston'.
Només una cosa important:
t'estim com un loco i m'aguant,
només una cosa important:
t'estim com un loco i m'aguant.