8 d’octubre de 2008

fragment 121 - llbre 'consumir menys, viure millor'......lectura molt recomanable en els temps que corren, on se'ns expliquen pràctiques de consum conscient i responsable.
I a més, es pot descarregar aquí, tot i que seria convenient comprar-lo.