29 d’abril de 2008

fragment 42 - estalvi ètic


Heu pensat alguna vegada com es mouen els vostres doblers quan els dipositau en un banc?
Els bancs (tradicionals) estan entre els accionistes majoritaris i en els òrgans directius de les principals multinacionals d'energia, transport i telecomunicacions. A més tenen influència directa en qüestions polítiques a través del finançament de partits polítics i de la creació de grups de pressió per promoure els seus interessos; molts d'ells produeixen armament, convertint-se en còmplices de les guerres. Per no parlar de la manca de transparència en la seva gestió.
L'alternativa viable i segura a la banca tradicional existeix.
La Banca Ètica, també anomenada social, sostenible o alternativa, fa compatible la rendibilitat econòmica i financera, prioritzant les persones i el planeta i no els beneficis econòmics.
El sistema financer és el conjunt d'institucions, mitjans i mercats que canalitzen l'estalvi de les persones i entitats; aquest sistema comprèn: els instruments financers (diners, accions,...), les institucions financeres (bancs, caixes d'estalvis...), els mercats financers (borsa,...); els més coneguts són els bancs i les caixes d'estalvi.
Actualment, entitats financeres estan oferint serveis anomenats ètics, que tot i invertir en projectes transformadors, les entitats en sí no ho són.
La 'Banca Ètica' ofereix productes i serveis semblants als de la banca tradicional, però, a més de rendibilitat econòmica, cerca també rendibilitat social.
Poques són encara les entitats anomenades com a 'Banca Ètica'; a Mallorca
(i entenc que a les Illes) comptam amb Caixa Colonya com a opció d'estalvi ètic.
Més informació aquí i aquí.