24 de febrer de 2008

fragment 1

'fragment':

Diu el DCVB:
Tros d'una cosa rompuda.
Part que queda o que s'extreu d'algun llibre, còdex o escrit en general.

I el DIEC:

1 m. [LC] Tros d’una cosa trencada.
2 m. [LC] Part que ha restat, que es publica o se cita d’una obra.
3 m. [MU] Part d’una obra musical.

Segons el meu parer:

Bocinets de vida, trossets de vivències, sempre compartides.